Vælg Side

Regler for flyvning med drone

Regler for flyvning med drone

Regler for droneflyvning – Trafikstyrelsen

Få alt at vide om gældende dronelovgivning på Trafiksstyrelsens hjemmeside. Her kan du blandt andet orientere dig om hvilke regler der gælder og hvilket ansvar du har som dronepilot/-operatør.

Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område

Landronebekendtgørelsen fra Retsinformation.dk, fastsætter bestemmelser om flyvning med mindre droner, udenfor bymæssigt område og beskriver følgende områder:

  • Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
  • Kapitel 2 Generelt
  • Kapitel 3 Før flyvning
  • Kapitel 4 Under flyvning
  • Kapitel 5 Særlige bestemmelser for droner, der anvendes i forbindelse med redningsberedskabet
  • Kapitel 6 Modelflyvepladser med tilhørende luftrum
  • Kapitel 7 Dispensation
  • Kapitel 8 Klageadgang
  • Kapitel 9 Straf og ikrafttræden

Om forfatteren

Henrik Thue Nielsen

Jeg har interesseret mig for teknologi helt tilbage til 1980'erne med udgangspunkt i hifi. Jeg har arbejdet digitalt siden 2002, og i 2015 gik jeg i luften med DroneDanmark.dk. Jeg driver virksomheden H365 Webbureau Group Aarhus, og er ejer af en række websites. Læs mere på h365.dk

Pin It on Pinterest